1. 1.
    uluslararası nakliye camiasının dayanışmasını baltalamış kurumdur. sektör birliğini yok etmiştir. sırf kişisel cıkarlar ugruna üyelerini, hissedarlarını piyon gibi kullanmıştır.
    ... muvakkitzade sukufe nigar