1. 1.
    atık yönetiminde en önemli ve ilk adımdır. atığın hiçbir işleme tabi tutulmadan ekonomik ömrünü veya kullanım ömrünü tamamlayana kadar tekrar kullanımını hedefler.
    ... strange kind of woman