1. .
  bellekler, dizeler ve sütunlardan oluşan hücrelerden oluşur. bilgiler bu hücrelerdeki dizelere ve sütunlara kaydedilir.. bir bilgi işleneceği zaman bu dize ve sütunlara erişim yapılır.bir bilginin işlenirken toplam üç farklı gecikme yaşanır.

  bunlar;

  ras, ras to cas ve cas tır.

  ras to cas ; bilginin var olduğu dizeden sütuna geçerken yaşanan gecikmedir.

  (bkz: ras)

  (bkz: cas)
  ... beni manipule etme