Advertisement

  1. .
    ingde, nadir, az bulunur, seyrek rastlanır..
    ... beyazyelkenli