1. .
    6. nesil yeni bir kan, yeni bir can. hoşgelmiş, sefalar getirmiş.
    1 ... sahlep
  2. .
    o da insan, ho$gelmi$ sefalar getirmiştir.
    1 -1 ... zehir