1. .
    --spoiler--
    başlangıcında, osmanlı mali yapısı içindeki altı ayrı mal ve hizmetten alınan ve hasılatı galata bankerlerine olan borçların ödenmesine tahsis edilen, içeridekilerin bu alacak imtiyazından rahatsız olan dış alacaklıların, berlin kongresi sırasında şekillendirdikleri, toplanması ve yönetilmesi bu kongre sırasında yayınlanan muharrem kararnamesi ile kurulan düyun-u umumiye idaresine bırakılan vergilerdir.
    bunlar sırasıyla: tuz, tütün, alkol, balık ve ipek böceği kozasından alınan vergiler ile damga resmidir.

    --spoiler--
    1 ... fethullah gulen iyi guler