1. 1.
    fransızca kiralama geriye döndürme. rödovans sözleşmesinde, ruhsat sahibi olan madenci işletme iznini devretmekte ve bunun karşılığında rödovans bedeli denilen pay almaktadır. Türkiye Kömür işletmeleri (tki)rödovansı 1988 yılından bu yana uyguluyor. Gerekçesi basit: “Kendisinin çalıştırması ekonomik görünmeyen ve yatırım yapılması düşünülmeyen sahalardaki rezervlerin özel sektöre belli bir ücret karşılığında kiralanması. Bu durum yıllar içinde hem TKi’ye hem de özel sektöre kazandırdı. Zaten kamunun kendisinin maliyeti nedeniyle kârlı yatırım olarak görmediği bir yerde özel sektörün ve TKi’nin kâr etmesi ise ancak maliyetlerin düşürülmesiyle mümkün oluyor.”

    SOMA’da katliamın gerçekleştiği maden Türkiye Kömür işletmeleri’nden (TKi) rödövans yoluyla kiralanmış durumda.

    denetimsiz maliyet düşürülmesinin sonuçları için (bkz: soma katliamı)(#23833386)

    DEMEK Ki NEYMiŞ NEOLiBERAL POLiTiKALARLA YAPILAN ÖZELLEŞTiRMELER göstermelik denetimler de olunca; sadece işsiz bırakmazmış!..
    1 ... inanna salome