1. 1.
    17. Yüzyılda ingiltere'nin kuzeyinde ortaya çıkmış savaş ve şiddet karşıtı barışcıl bir hıristiyan mezhebidir. Kurucusu ve lideri george fox'tur. Quarker inancına göre, inancın kaynağının kutsal kitaplar değil tanrı'nın insanın kalbindeki yansıması diyebileceğimiz "içsel ışık" (inner light) ışıltıdır. Bu ışık bazılarınca vicdan, bazılarınca isa ile özdeşleştirimiştir. Quarkerler köleliğe karşı çıkmış ve Kadın haklarını savunmuşlardır.

    Deizm düşünce akımının kurucusu sayılabilecek Ünlü ingiliz düşünür thomas paine'in düşüncelerine etki etmiş olması muhtemel, babasının mezhebi de olan Bu inancın hıristiyan tarihi açısından en önemli sonucu ise kişinin ruhani kurtuluşu ve selameti için arabuluculuk yapan ruhban sınıfını ortadan kaldırmasıdır.

    Paine'e göre "quarkerizm, en az newton fiziği kadar deizme etki etmiş bir dini öğretidir."
    7 ... fikrimin ince gulu