6

  1. 1.
    saf, temiz anlamına gelen pure'dan türemiştir.
    ressam amedee ozenfant ve ressam le corbusier'nin 1918 civarında geliştirdiği sanat akımıdır.
    amaçları yeniden açık, kesin ve düzenli biçimlere dönmek ve modern makine çağını yansıtabilmektir.
    #114153 :)