1. .
    3 karbonlu alkindir.
    ... the kene
  2. .
    c3h4 formülüne sahip organik bileşik.
    ... soffy