1. 1.
  turgut özal' ın baba bush'tan ( george herbert walker bush )söz ediş şekli. başkan demek
  varken bilgiçlik taslayarak, prezidınt bile değil, her nedense fransızca telaffuzu ter-
  cih ederek gülünç olma yolu.prezidan buş diyerek, güçlü ülkenin kudretli lideriyle ger-
  çekte var olmayan derin kişisel ilişkilerinden bahis ve bu suretle kendine,kendince ila-
  ve önem izafe ederek tipik bir üçüncü dünya lideri portresi çizerdi.
  sonra rahmetli oldu özal.abd, cenazesinde olabilecek en alt düzeyde temsil edildi.devrin
  başkanı clinton g.h.w.bush' tan kendi adına katılımını istedi.bush ise teksas' ta bir
  kütüphane açılışını ( üstelik kendi adınaydı) gerekçe göstererek eski sadık dostuna son
  görevini yerine getirmekten kaçındı. aynı abd sonraları hasan ve hüseyin'in cenazelerine
  ( fas ve ürdün kralları) yaşayan tüm başkanlarını gönderecekti.
  ... argiris