1. 1.
    en önemli görevi komünist parti genel sekreterini seçmek olan eski sovyet kurumu. parti siyasasını, dolayısıyla da devlet siyasasını, belirlemek gibi bir görevi olsa da çoğu zaman seçilmiş liderin kararlarını uygulamaktan öteye geçememiştir.
    2 ... mmtyvs
  2. 2.
    sovyetler birliği komünist partisi'nin merkez komitesinin en kıdemli üyeleri arasından oluşan ve tam adı Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Politik Bürosu'dur. Resmi olarak belirli bir görevi olmamasına rağmen, de facto olarak devletin başıdır.
    1 ... ernest everhard