bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. .
    içmesuyu arıtma tesislerinde suyu içilebilir hale getirmek için içinde çökebilecek katı maddeleri floklaştırarak çökelebilmesini hızlandırmaya yarayan kimyasal. alüminyum sülfatın yardımcısı olarak suya dozlanır.
    ... esneyenahtapot