1. 1.
    on birinci nesil çaylak. acaba kime platonik?
    -1 ... true
  2. 2.
    Platon'un Sympósion adlı eserinde Sokrates karakterinin savunduğu aşk türünü benimsemiş kişidir.
    ... monk of monkmountain