1. 1.
    yahudilikte ayin bestelerine ya da dinsel şiirlere verilen ad.
    1 -1 ... jikase