bugün

şaşılan durumlarda dile getirilen sözdür.
(bkz: altenatif pes 2010 reklam sloganları)
olmasına olanak vermediğimiz durumların gerçekleşmesi sırasında söylenilen sözdür.