1. 1.
    ing. kadınlarda menstruation dönemi için kullanılan ifade.
    ... gore gori chapa tipa rota hey