1. .
  kekeme şiirine denir. Lisan-ı pepeği adı da verilir. Halk edebiyatı nazım biçimidir. aşık sözcüklerinilk hecelerini, bazen de kelimelerin çoğunu heceleyerek söyler.Bu tekrarlar da ölçüye dahildir. Bir örnek:

  "Ben bu bugün gö gö gördüm yü yü yüzün dilberâ
  ba ba baktım gö gö gönlüm oluptur ziyâ
  di di dilim pe pe peltek sö sö söyler zebanım
  ne ne ne derse de de desin dimesin tek sana"
  Abdi imam
  ."
  -1 ... kiraze
 2. .
  divan edebiyatında kekeme dili ile şiir yazma geleneğine(!) verilen ad.

  örneklerinden biri:

  Ge ge ge gel ki severemen se se se men me(h) cebini
  Za za zâ zâr olubam men çe çe çe çend nişnini

  Dü dü dü dür tegi dişler vi vi vi virdi sana Hak
  Se se se sevse gerekdür di di di dişlerini sîni

  Sö sö sözlerin eyler şe şe şe şekkeri kâsid
  Gö gö gö gözlerin eyler si si si sihr-i mübîni

  A a a al ki yiridür gö gö gö gönlümü menden
  Sa sa sa sal ki yiridür zü zü zülfüne çîni

  Ka ka ka kalmışak âhir a a a ah ile sayru
  No no no nola ki sorsan za za za zar-ı hazini

  Yü yü yü yüzini gördüm a a a aya sakışdum
  Ni ni ni nice yürekdür ka ka ka kalmaya canı

  Ha ha ha hasta NESiMi sö sö sö söyleyen ol dem
  Ni ni ni niylerem âhir dü dü dü dürr-i semini *
  1 ... yasak merve
 3. .
  de de derdim ço co çoktur me me merhem isterim
  u u ummam se se senden ga ga gayrında şifa.
  ... mishel
 4. .
  adı peltekname olan ama ne hikmetse kekeme diliyle yazılmış yazıdır.
  1 ... kehribariye