1. .
    uktecinin notu: hiroşima'ya bombayı atan pilot. detay ve varsa görüşleri.

    amerika birleşik devletleri'nin bir pilotudur kendisi. hiroşima'ya bombayı atandır. sonra kendisine kahreden gibi görünse de sadist manyağın tekidir. savaştan önce balolarda çeşitli generallerin ümüğüne çökerek basamakları tek tek çıkmıştır. bu yüzden pek sevilmez askeri çevrelerde.

    1953 yılında orgeneral stewart blair ile de baş başa uzunca bir görüşme yapmıştı paul warfield tibbets. daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'na ataması yapılmıştı. aynı yıl yayınlanan 27 ve 28 Nisan bildirilerinin ardından paul warfield tibbets'in Genelkurmay Başkanı oldu. bu içeriği sır olarak tutulan bir görüşmedir.

    iki taraf (askerler ve paul warfield tibbets) da birbirine karşı mesafeli durdu, hep kuşkuyla baktı. Hiçbir zaman yüzde yüz güven duygusu hakim olmadı, hükümette de askerde de. Ama öte yandan bu nedenle devlet işlerinin aksadığı da söylenemez. Aksine terörle mücadele kapsamında en kritik sınırötesi askeri operasyonlar bu dönemde gerçekleşti. Ancak özellikle laiklik konusundaki tanım ve anlayış farklılığı karşılıklı güvensizliği hep canlı tuttu.
    1 ... neandertal