bugün

icat edilen, üretilen bir nesnenin kullanım hakkını alma.
buluş sahibinin ortaya çıkardığı yeni ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkını gösteren belgedir.
Patent, buluş sahibine resmi kurumlarca verilir ve bu belgenin asıl amacı, buluşun belirli bir süre için buluş sahibinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılmasını engelleme hakkı vermektir.
Türkiye'de iki çeşit patent sistemi vardır: Resmi işlemlerin daha kısa sürdüğü incelemesiz sistem ile buluş sahipleri buluşlarına daha ucuz ancak daha kısa süreli (7 yıl) bir koruma sağlarlar. incelemeli sistemde ise buluşun kriterlere uygunluğu incelenir, işlemler daha detaylıdır fakat buluşa daha uzun (20 yıl) koruma sağlanır. Marka tescili için yetkili merci Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'dır.
yeni bir icat yaptığınızdao icat üzerinden çok para kazanmanızı sağlayan belge.
http://www.apb.com.tr
patent haklarının korunması hakkındaki kanun hükmünde kararname: md1:bu khk''nin amacı, buluş yapma faliyetini özendirmek, buluşlarının sanayiye uygulanması ile teknik , ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.
Dünyada yeni olan tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilen buluşlara verilen sınai mülkiyet belgesi. Diğer bir ifade ile bir buluş hakkından yararlanmak için o buluşu yapana devletçe verilen belge. Bu belgeye berat ya da ihtira beratı da denir. Patentlerde koruma 20 yıldır.

Dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen yeni tekniğin bilinen durumunu aşma kriterine haiz olma şartı aranmayan küçük buluşlar, faydalı model belgesi verilerek korunur. Faydalı modeller için koruma süresi 10 yıldır.

Sanayide ve tarımda üretilen veya pazara çıkarılan malların üzerine konan her türlü işaret Ticaret Markaları olarak, aynı şekilde hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kendilerini tanıtmak ve diğerinden ayırt edilmeyi sağlamak üzere kullanılan işaretler ise Hizmet Markaları olarak tanımlanır.

Tescilli markalar 10 yıllık koruma hakkına sahiptir. Yenilenmek suretiyle bu süre sonsuza kadar uzatılabilir.

Bir ürünün tümü ya da bir parçası üzerindeki süslemenin çizgi, renk, şekil, biçim, doku, ses gibi görsel olarak iki boyutta ya da üç boyuttaki özelliklerin oluşturduğu bir bütün Endüstriyel Tasarım olarak ifade edilir. Örneğin; reklamlarda görülen bütün telefonların tümü aynı teknoloji ile üretilmiş ve çalışıyor olsa dahi (görsel olarak) bunların her birinin biçimi bir endüstriyel tasarımdır.

Coğrafi sınırları belirlenmiş herhangi bir bölge, yöre veya alan içersindeki doğal özelliklerden ve/veya oradaki beşeri unsurlardan kaynaklanan bazı özellikler bir ürün üzerine yansıyorsa ve bu ürünler coğrafi bölge ile bütünleşik olarak anılıyorsa bu tür ürünlerin korunma yöntemine verilen adlar Coğrafi işaretler olarak tanımlanır. Örnek olarak halılar, peynirler, bazı yemeklerin adları sayılabilir. Menşe adı ve Mahreç işareti biçiminde iki tür tanımlamayla ortaya konulan kavramlar da coğrafi işaretleri ifade eder.

Böylece patent kavramı adı altında belirlenen Sınai Mülkiyet Hakları:
1- Patentler ve faydalı modeller,
2- Ticaret ve hizmet markaları,
3- Endüstriyel tasarımlar,
4- Coğrafi işaretler ve ,
5- Entegre devre topografyaları olmak üzere 5 ana kavramdan oluşur.
Bunlar Türk Patent Enstitüsünün yürütmekle yükümlü olduğu konulardır.
bir diğer adı ihtira beratıdır.
buluş belgesidir.
kullanım hakkı ve bu hakla ilgili değişikliklere sahip olmaktır. Yapılan bir tescil işlemidir. Patent sahibinin izni alınmadan hiç kimse kullanım yapamaz ve bununla alakalı olarak patent sahibi tescil ettiği markasını korumakla yükümlüdür bunun ile alakalı çalışmalar yapan firmalar sizin yerinize bunu gerçekleştirir ve bir çok kuruluş tarafından yapılan tesciller sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellik olacaktır.
son somut örneği leyla ile mecnun karakterlerinin patentlerinin TRT'de olması ve bu denenden ötürü dizinin başka bir kanalda yer alıp devam edememesi.
(bkz: ihtira beraatı)
başvuru sahibine, başvuru yaptığı ülke/bölgede belli bir süre boyunca buluşunu üretme, kullanma, satma hakkı sağlayan, bu anlamda üçüncü şahısları engelleyen tekel hakkıdır.

bir de ilgililer için şöyle bir eğitim var tıkırık: https://docs.google.com/f...mLTfW0_rB9QZCgUA/viewform
bir ürün veya hizmetin, özel veya tüzel kişilerce yasal olarak sahiplenilme hakkıdır. böylece emek koruma altına alınır. marka patent sorgulama yapmak için ilgili linkten ücretsiz hizmet alabilirsiniz. bu alanda en iyi firmalardan biri adres patent'tir. yıllarca birlikte çalıştık.
Bu sıralar başvuru yaptığımız ve beklediğimiz marka tescilleme yöntemi.
nasıl olmalı sizce.

parayı almak mı hak yoksa bedava kullanmak veya bedava kopyalamak mı hak.