bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  icat edilen, üretilen bir nesnenin kullanım hakkını alma.
  ... redwinemania
 2. 2.
  buluş sahibinin ortaya çıkardığı yeni ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkını gösteren belgedir.
  Patent, buluş sahibine resmi kurumlarca verilir ve bu belgenin asıl amacı, buluşun belirli bir süre için buluş sahibinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılmasını engelleme hakkı vermektir.
  Türkiye'de iki çeşit patent sistemi vardır: Resmi işlemlerin daha kısa sürdüğü incelemesiz sistem ile buluş sahipleri buluşlarına daha ucuz ancak daha kısa süreli (7 yıl) bir koruma sağlarlar. incelemeli sistemde ise buluşun kriterlere uygunluğu incelenir, işlemler daha detaylıdır fakat buluşa daha uzun (20 yıl) koruma sağlanır. Marka tescili için yetkili merci Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'dır.
  1 ... cell-im
 3. 3.
  yeni bir icat yaptığınızdao icat üzerinden çok para kazanmanızı sağlayan belge.
  ... ad lucem
 4. 4.
  http://www.apb.com.tr
  ... fatal
 5. 5.
  patent haklarının korunması hakkındaki kanun hükmünde kararname: md1:bu khk''nin amacı, buluş yapma faliyetini özendirmek, buluşlarının sanayiye uygulanması ile teknik , ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.
  ... demester
 6. 6.
  kapitalist sistemin üretim araçlarını elinde tutmak ve ekonomik anlamda gelişmekte olan ülkeleri sömürge haline getirmek için uydurmuş oldukları belgedir.

  --spoiler--
  Sermayenin emperyalist merkezlerde olağanüstü yoğunlaşması, sermaye yoğun üretimin en üst biçimi olan ileri teknoloji; know-how (yöntem bilme) ve bilimsel araştırmalar alanında emperyalizme büyük bir üstünlük sağladı.
  Ayrıca, dünya pazarlarını tutmuş emperyalist tekellerin meta ihracı, uluslararası iletişim ve reklamcılık alanında atılan dev adımlarla birleşince, patent, marka ve isim olarak da yerini pekiştirmesini beraberinde getirdi. Öte yandan, bütün bu gelişmeler birkaç güçlü ülkeye uluslararası planda da tam bir tekel kurma olanağını yaratmakta gecikmedi.
  Alabildiğine tekelleştirilen ve ticarileştirilen teknoloji, patent vb.nin geri bıraktırılmış ülkelerce üretimi ve denetimi olanaksızdı. Çünkü, buna sermaye birikimleri, teknik bilgileri ve ekonomik gelişmeleri hiçbir zaman yetemezdi. Bütün bunlar, emperyalist ülkelerle, geri bıraktırılmış sömürge ülkeler arasında derin bir bilimsel ve teknolojik uçurum yaratıyordu. Doğallıkla, bu gelişmeler, sömürge ülkelere yapılan sermaye ihracında, yeni unsurların ortaya çıkmasında ve bunların sömürgeci ilişkilerde başlıca rol oynamasında yeni bir temel oluşturdu. Sermayenin bileşenleri arasındaki bu değişiklik, yeni-sömürgeciliğin de üzerinde yükseldiği zemini yarattı.
  Yeni-sömürgecilik, sistem içinde çarpık kapitalist gelişmenin ihtiyaçlarına cevap verirken, aynı zamanda onun, emperyalizme bağımlılığını da alabildiğine arttırıyordu. Böylece emperyalizm ülke ekonomisinde,sanayileşme
  üzerinde; az bir yatırımla ileri düzeyde denetim sağlıyor, neyin ne kadar geliştirileceğini ve üretileceğini tamamen kendisi belirleyebiliyordu. iç pazarın genişletilmesi ve ucuz emek gücünden yararlanmak amacıyla transfer edilen teknoloji geriydi. Bu teknoloji ile üretim yapan montaj sanayi için gerekli donatım, makine ve yedek parça dışında transfer edilen sermayenin diğer biçimleri, emperyalist sömürgeciliğin en asalak biçimlerinden birini devreye sokmuş oldu. Daha az nakit sermaye ile daha büyük oranda artık-değer, emperyalist merkezlere akmaya başladı. Emperyalistler üretim alanlarını ve sanayi sektörlerini denetim altında tutmak için, yarıdan fazla hisseye sahip olma ihtiyacı bile duymuyorlardı. Ortalama %10'luk bir nakit sermaye yatırımı ve kağıt üzerinde yapılan anlaşmalarla, bu denetim rahatlıkla sağlanabiliyordu. Teknik bilgi, patent vb. üretiminin merkezleri, zaten metropollerdeydi. Bunları sömürge ülkelerde korumak için ayrıca bir külfete girmek de gerekmiyordu. Nasılsa, sömürge ülke ekonomilerinin bu kaynak kesildiği zaman işlemez duruma düşmesi, emperyalizmin ipleri elinde tutmasına yetiyordu. Ve tüm bu olanaklar için kağıt üzerinde yapılan bir anlaşma ile, geri teknolojileri o ülkeye aktarmaktan öte yapılacak bir şey de yoktu. Ama yine de bu anlaşmalar, çoğu zaman koşul olarak, hisselerin bir kısmı, tekniğin ve yönetimin denetimini
  emperyalist şirketlere bırakmak şeklinde olurken, üretilen ürünün kimlere satılacağı, dış pazar için mi yoksa iç pazar için mi üretim yapılacağı dahi, bu anlaşmalarla belirlenebilmekteydi. Dahası, sermaye ihracında ortaya çıkan yeni biçimler, ulusal sınırları ve gümrük duvarlarını, emperyalist sömürgecilik önünde engel olmaktan çıkarmış, koruyucu hale getirmişti.
  --spoiler--
  ... lock
 7. 7.
  Dünyada yeni olan tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilen buluşlara verilen sınai mülkiyet belgesi. Diğer bir ifade ile bir buluş hakkından yararlanmak için o buluşu yapana devletçe verilen belge. Bu belgeye berat ya da ihtira beratı da denir. Patentlerde koruma 20 yıldır.

  Dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen yeni tekniğin bilinen durumunu aşma kriterine haiz olma şartı aranmayan küçük buluşlar, faydalı model belgesi verilerek korunur. Faydalı modeller için koruma süresi 10 yıldır.

  Sanayide ve tarımda üretilen veya pazara çıkarılan malların üzerine konan her türlü işaret Ticaret Markaları olarak, aynı şekilde hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kendilerini tanıtmak ve diğerinden ayırt edilmeyi sağlamak üzere kullanılan işaretler ise Hizmet Markaları olarak tanımlanır.

  Tescilli markalar 10 yıllık koruma hakkına sahiptir. Yenilenmek suretiyle bu süre sonsuza kadar uzatılabilir.

  Bir ürünün tümü ya da bir parçası üzerindeki süslemenin çizgi, renk, şekil, biçim, doku, ses gibi görsel olarak iki boyutta ya da üç boyuttaki özelliklerin oluşturduğu bir bütün Endüstriyel Tasarım olarak ifade edilir. Örneğin; reklamlarda görülen bütün telefonların tümü aynı teknoloji ile üretilmiş ve çalışıyor olsa dahi (görsel olarak) bunların her birinin biçimi bir endüstriyel tasarımdır.

  Coğrafi sınırları belirlenmiş herhangi bir bölge, yöre veya alan içersindeki doğal özelliklerden ve/veya oradaki beşeri unsurlardan kaynaklanan bazı özellikler bir ürün üzerine yansıyorsa ve bu ürünler coğrafi bölge ile bütünleşik olarak anılıyorsa bu tür ürünlerin korunma yöntemine verilen adlar Coğrafi işaretler olarak tanımlanır. Örnek olarak halılar, peynirler, bazı yemeklerin adları sayılabilir. Menşe adı ve Mahreç işareti biçiminde iki tür tanımlamayla ortaya konulan kavramlar da coğrafi işaretleri ifade eder.

  Böylece patent kavramı adı altında belirlenen Sınai Mülkiyet Hakları:
  1- Patentler ve faydalı modeller,
  2- Ticaret ve hizmet markaları,
  3- Endüstriyel tasarımlar,
  4- Coğrafi işaretler ve ,
  5- Entegre devre topografyaları olmak üzere 5 ana kavramdan oluşur.
  Bunlar Türk Patent Enstitüsünün yürütmekle yükümlü olduğu konulardır.
  2 ... metalt
 8. 8.
  bir diğer adı ihtira beratıdır.
  -1 ... metabolic
 9. 9.
  yaratici bir zekanin bulusunu degerlendirmek icin devletin bu bulusu belli bir sure himaye edecegini gostermek icin verdigi belgedir. Patent tescil edilmis bilgidir. Gizli degildir. Ancak patenti alinan metod, cihaz ve ya bir madde himaye suresince patent sahibinin izni alinmadan kullanilamaz.
  ... cliffburton
 10. 10.
  buluş belgesidir.
  ... linka