1. 1.
    isim-fiil de denir. nesnelerin hareket vasıflarını karşılayan fiil şekilleridir. asıl fonksyonları geçici hareket isimleri yapmaktır. cümlelerde özellikle sıfat görevinde kullanılıp isim gibi çekilirler.
    1 ... yasak merve
  2. 2.
    (bkz: ortaç)
    ... luzumsuzbiliyorum