1. 1.
    Gökhan Kırdar'ın, kendi türünün ülkemizdeki az sayıdaki örneklerinden olan ve muhtemelen de en iyisini teşkil eden ethnotronix albümünün en güzel parçası.
    ... squadron