1. 1.
    bir donuz sayısı.
    2 ... erectof
  2. 2.
    (bkz: bir küçük donuzcuk)
    11 ... alyssum