1. 1.
  Otto Bauer (d. 5 Eylül 1881, Viyana - ö. 4 Temmuz 1938, Paris), Avusturyalı sosyal demokrat politikacı Avusturya Marksizmi'nin teorisyenlerinden biri. 1920 yılında hazırlanan Avusturya anayasasının oluşturulmasına aktif olarak katıldı. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nin öncülü olan Avusturya Sosyaldemokrat işçi Partisi'nin (SDAP) sol kanadının öncülüğünü ve 1. Dünya Savaşı sonrası Avusturya'nın Almanya'ya katılması taleplerinin sözcülüğünü yaptı. 1907'den itibaren partiye bağlı Arbeiterzeitungun (işçi Gazetesi) redaktörlüğünü üstlendi ve 1926'da partinin tarihi Linz Programı'nı kaleme aldı. 1934'te faşizme karşı Şubat Ayaklanması'na katıldı. Ayaklanmanın bastırılmasından sonra Avusturya sosyalistlerinin dış bürosunu kurduğu Brünn'e yerleşti. Almanya'nın Çekoslovakya'yı işgalinden sonra Fransa'ya kaçtı ve orada öldü.

  "http://tr.wikipedia.org/wiki/Otto_Bauer"'dan alındı
  1 ... cnyt
 2. 2.
  avuturyalı marsist. avuturya sosyal demokrat partisi'nin (ki bu partinin önemli üyeleri arasında adler de bulunuyordu ve adler gibi bauer de partinin sol kanadına mensuptu)yayın organı olan gazetenın editörüydü.avusturya ve rusya devrimlerine yönelik yaptigi analizle büyük bir ün kazandı. bu arada 'yavaş devrim'olarak adlandırdıgı bolşevik devrimine yönelik mualefeti de şöhret kazanmasıda büyük rol oynadı. bununla bırlıkta savaş sonrası kapitalizminin mantık kazanma sürecıne girmesine yöenelik tezin en büyük destekçılerındendir.
  1 ... otep
 3. 3.
  Kimi yerlerde Avusturya Marksizmi’yle eş tutulan, adını “integraler Sozialismus” Bütünlüklü Sosyalizm kavramsallaştırmasından alan Sosyalist (II.) Enternasyonal ile Komünist Enternasyonal (Kominern) çizgisinin dışında, farklı yaklaşımları bütünleştirici ve kimi zaman “merkezci/üçüncü yolcu” olarak anılabilecek bir akımın kurucusudur.
  1 ... turkmen balasi