1. 1.
  “Osteopeni” kemiklerin zayıflama ve yoğunluğunu kaybetme eğiliminde olduğu bir durumdur.
  Orta yaşlardan itibaren insanlar yaşlandıkça, kemikleri daha zayıflamaya ve daha ince olmaya başlar. Çünkü vücut kemik hücrelerini yaptığından çok yıkmaya başlar. Bunun bir sonucu olarak kemik kütle, yapı ve minerallerini kaybeder ve zayıflar.

  Kemikler daha kırılgan hale gelerek, kemiklerde kırılma riski artar. Normalde insanlar 30 yaşına ulaştıktan sonra kemik mineral yoğunluğunu kaybetmeye başlar. Bu nedenle osteopeninin etkilerini önlemek için, bu yaşına kadar kemik sağlığını korumak çok önemlidir.

  Bir kişinin kemik mineral yoğunluğu doğuştan doğal olarak düşük olduğu zaman bu durum gelişir. Kadınlar erkeklere oranla daha düşük kemik mineral yoğunluğuna sahip olduğundan kadınlar osteopeniye daha yatkındır. Ayrıca menopoz evresinde kadınların yaşadığı hormonel değişiklikler de bu duruma neden olur. Osteopeniye yol açabilecek faktörlerden bazıları şunlardır;

  -Kemoterapi ve steroidler gibi yüksek dozda astım ilaçlarının kullanımı
  -Vücudu uzun süren radyasyonlara maruz bırakmak
  -Ailede görülen osteopeni vakaları
  -Metabolizmanın işleyişinde sorunlar ve yeme bozuklukları

  Gazlı içecekler, alkol ve sigaranın fazla tüketimi kemiklerin zayıflamasına katkıda bulunan diğer faktörlerdir.
  2 ... rotaszkaptan