1. .
    oruç olan bünyenin, yenilemeyen ve içilemeyen nesneleri, sanki anne eli değmişçesine lezzetli yenilebilir oluşumlara benzetmesi, taşı sıkıp suyunu çıkarma kavramını pratiğe döküp, gerçektende avuç içindeki taştan yayılan suyun, koldan başlayarak g.t'e kadar süzüldüğünü hayretlerle hissetme, izleme gibi olaylardır. Sahurda yenilen ya da yenilemeyen besinlere göre daha farklı şekillerde vuku bulabilir.
    ... diuw