1. 1.
    11. değil 10000. nesildir. gelmesine daha çok zaman vardır.
    1 ... merveyitavla11