1. .
    son bir kaç gündur içerisinde bulundugumuz hava $artları..
    (bkz: deve bayıltan sıcakları)
    ... mrtince