1. 1.
  dinleyenleri derinden etkileyen ve bağımlılık yapan Azerbaycanlı rap şarkıcısı okaberin en sağlam parçasıdır. sözleri de şu şekildedir:
  http://lyricstranslate.co...lyrics.html#ixzz56wEWasOz

  Gəl yağışa addım ataq ya da qarışaq buludlara
  Gəl ümidvaram sözünü dəyişək olsun unutmaram
  Gəl elə bil torpağa girək ki, əbədi yata bilək
  Ya da elə bil duaya dönək ki, Allaha çata bilək
  Mən geri dönənə qədər bütün ulduzları say demişəm
  O qədər dəli oldum qışa yay,noyabra may demişəm
  Sən yarımın qasidisən əyləş sənə çay demişəm
  Bəlkə tez xəbər gətirəsən yardan gələn ay demişəm
  Gəl bu millətə yuxusuzluq dərmanı daddıraq
  Gəl elə bir üsyan qaldıraq buranı yandıraq
  Mən gözəlliyinə aşiq sən isə Qarabağ olaydın
  Mən Müşfiq olaydım sən də Yenə O Bağ olaydın1
  Gəl elə bir külək ol kəfənimi cır mənə əs gedim
  Ya da şaxta ol beynimi dondur bədənimi kəs gedim
  Geri dönməzmi gedən qatar bir dəfə dayanmazmı?
  Oyadar xəlq-i-əfqanım qara baxtım2 oyanmazmı?
  Biz yolunan saçların əvəzini yolmağa gəlmişik
  Biz Xarı Bülbülün haqqını almağa gəlmişik
  Mən şəhidəm sən qərənfilim solmağa gəlmişik
  Biz tək müharibədə könüllü olmağa gəlmişik
  Gəl son cəngavər döyüş təbilini vuranda görüşək
  Gəl Turanda3 görüşək ayələrə dönək Quranda görüşək
  Gəl əbədi BozQurda dönək ulayaq qiyamətə
  Gəl bütün Türkistan Qarabağ üçün ayağa duranda görüşək
  Gəl Turanda görşək!
  ... kursadneferi