1. 1.
  türk mitolojisinde, ateşin içinde yaşadığına inanılan ruh.
  2 ... tylereylem
 2. 2.
  türk mitolojisinde ateş tanrıçasıdır.

  --spoiler--
  Yakut Türkleri ateş tanrıçasını ak saçlı bir kadın olarak görürler. Buryatlar ise, kırmızılar giymiş yaşlı bir kadın olarak veya ateşin yalımıyla dalgalanan yeşil veya kırmızı ipekten kaftan giymiş bir kadın olarak da düşünmüşlerdir. Bir başka şaman duasında da şöyle tasvir edilir. “sen karanlık gecelerde, genç kızlar gibi saçlarını dalgalandırarak oynuyorsun! Kırmızı ipekli kumaşlar sallayarak, genç al kısrak üzerinde geziniyorsun”.

  Ocak ruhu dişildir. Evin tam ortası “evin kalbi”dir ve ocak yeri buradadır. Orta Asya da Hunlara ait, üç ayaklı ve kutlu kabul edilen kazanlar bulunmuştur. Yakutlara göre ilk ocağı Ülgen’in üç kızı yakmıştır. Yakutlarda ateş tanrıları yedi kardeştir.
  --spoiler--
  ... lord lokhraed
 3. 3.
  Yanlış bilmiyorsam eğer eşi od ata ile birlikle ateşin yanmasını sağlayan ve ateşin koruyucusu sayılan tanrıçadır.
  Ayrıca (bkz: yel ana)
  ... alaatligyoltengri