1. 1.
  tubitak başkan vekili,
  endüstri mühendisliği profesörü,
  marmara üniversitesi mühendislik fakültesi eski dekanı,
  boğaziçi üniversitesi kimya mühendisliği mezunu,
  yüce insan. ellerinden öpüyoruz hocam.

  edit: yıllar sonra nihayet hakettiği başkanlık koltuğunu aslen elde etmiştir.
  2 ... azorka
 2. 2.
  Doğum Yeri ve Tarihi: Eskişehir, 1950

  Öğrenim ve Akademik Unvanları:
  1993 Endüstri Mühendisliği, Profesör Unvanı
  1988 Endüstri Mühendisliği, Doçent Unvanı
  1982 istanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, Doktora derecesi
  1975 Boğaziçi Üniversitesi işletme Yüksek Lisans Derecesi
  1973 Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Lisans Derecesi
  1968 Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi

  iş Tecrübesi:
  2000-2004 MEB-TÜBiTAK Türkiye Sanayi Sevk ve idare Enstitüsü, Müdür
  1994-2000 Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Dekan
  1990-1994 Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Dekan Yardımcısı
  1989- Marmara Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü (Mühendislik Fakültesinin ilk kadrolu öğretim üyesi)
  1985-1989 Marmara Üniversitesi ingilizce işletme Bölümü, Üretim Yönetimi ABD, Yardımcı Doçent
  1982-1985 istanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi
  1980-1982 istanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Asistan
  1975-1980 TÜBiTAK Yöneylem Araştırması Ünitesi'nde Araştırmacı
  1973-1975 Boğaziçi Üniversitesi, Asistan

  Uzmanlık Alanları:

  * Üretim Yönetimi ve Üretim Kaynakları Planlaması,
  * Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi,
  * Toplam Kalite Yönetimi ve Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi

  Yönetim ve Proje Deneyimi:

  1. 2000 yılından itibaren TÜSSiDE'deki çalışmaları kapsamında, Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi ve Yeniden Yapılanma alanlarında 75'den fazla kurum ve kuruluşla ortak proje faaliyetlerini sürdürmüş ve sürdürmektedir.
  2. 2000 yılından bu yana, Enstitüde çalışan personel sayısı yüzde kırk artarken, faaliyet geliri 20 kat arttı. 2002 yılında Enstitünün özgelirinin devletten sağlanan cari ödeneğe oranı %110'dur.
  3. 2000 yılında TÜSSiDE'de yönetici olarak göreve atandıktan sonra, bugün ve gelecekte Enstitüden beklenen görevleri etkin olarak sağlayacak şekilde Enstitünün hukuki ve yönetim yapısını değiştirdi. Tüm tesislerin onarım ve yenilenmesini sağladı.
  4. M.Ü. Mühendislik Fakültesi dekanlığı sırasında (1994-2000), ekip çalışması ruhu ile üniversite-sanayi işbirliği içinde döner sermaye kanalıyla sağlanan mali kaynaklar iki buçuk kat arttı. Bu artış, devlet bütçesinden sağlanan her 100 liraya ilaveten, Fakülteye 200 liralık (devlet bütçesinden sağlananın iki katı) ek gelir sağladı.
  5. M.Ü. Mühendislik Fakültesi'ndeki "Eğitimde Sürekli Kalite Geliştirme" çalışmaları, Fakültenin kuruluşundan 2000 yılı Ekim ayına kadar Prof.Dr. Yetiş'in liderliğinde sürdürüldü. Fakültede eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri, hizmet sunulan kesimlerin ihtiyaçlarına göre yapılandırıldı. Eğitimde öğrenci merkezli yaklaşımlar kullanılırken, çalışanların yönetime katılımına ve memnuniyetine önem verildi. Takım ruhu içinde birlikte gerçekleştirmek ve geliştirmek temel yaklaşım olarak kullanıldı. Hataların sistemden kaynaklandığından hareketle kimseyi suçlamadan, problemlere sistematik ve katılımcı çözümler üretildi. Güçlü bir liderlik kadrosu politika ve stratejilere dayalı bir yönetim anlayışı, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin etkin yönetimi sonunda 1999'da Avrupa Kalite Ödülüne (AKÖ) başvuran Fakülte, saha ziyaretine kaldı. 2000 yılında tekrar AKÖ'e başvuran M.Ü. Mühendislik Fakültesi finalist olma başarısını gösterdi. M.Ü. Mühendislik Fakültesi Avrupa genelinde AKÖ'ne başvuran ve finalist olan ilk yüksek öğretim kurumudur.
  6. MÜ Mühendislik Fakültesini kurdu.
  7. 1989 yılında M.Ü. Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora programını kurdu ve 2000 yılı sonuna kadar bu programın Ana Bilim Dalı Başkanlığını yaptı. Bu program Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında ülkemizdeki ilk yüksek lisans ve doktora programıdır.
  8. 1993 yılında devlet (DPT ve Toplu Konut idaresi) - üniversite (Marmara Üniversitesi)-vakıf (Marmara Üniversitesi Teknoloji Vakfı) işbirliği ile "MÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve imalat Laboratuvarlarını kurdu. Daha sonra bu merkezde sağlanan bilgi ve deneyim birikimini kullanarak "M.Ü. ileri Yönetim ve Üretim Teknolojileri Merkezi" projesini hazırladı. Bu bağlamda 7.7 milyon dolar dış kredinin Üniversite'ye gelmesini sağladı.
  9. TÜBiTAK Marmara Araştırma Enstitüsü Yöneylem Araştırması Ünitesindeki çalışmaları sırasında aşağıdaki projeleri gerçekleştirdi.

  a. Endaş A.Ş. Stok Kontrol Araştırma Projesi, 1975-76
  b. Devlet Planlama Teşkilatı Ulusal Ar-Ge ve Teknoloji Planlaması, 1975-78
  c. AR-GE Yönetimi ve Teknoloji Transferlerinde Tarafların Pazarlık Etme Gücünü Etkileyen Faktörler, OECD destekli, Manchester Bussiness School R&D Research Unit, Manchester,. ingiltere, 1977, Proje Yürütücüsü
  d. Yerli Mühendislik-müşavirlik Hizmetlerinin Yurt Dışında Pazarlanması Sırasında Göz Önüne Alınması Gerekli Faktörlerin Belirlenmesi, OECD destekli,Sciences de la Administration Laval, University, Canada , Science and Technology Office ve Dünya Bankası, USA, 1978-79, Proje Yürütücüsü

  Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:

  1. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Eğitim Grubu
  2. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı EFQM Sağlık Çalışma Grubu kurucu
  3. Amerikan Kalite Derneği
  4. Amerikan IEEE Mühendislik Yönetimi Derneği
  5. Amerikan Endüstri Mühendisleri Enstitüsü (IIE).
  6. KalDer Yönetim Kurulu,
  7. M.Ü. Teknoloji Vakfı Kurucu Mütevelli Heyet Üyesi
  8. Yöneylem Araştırması Derneği

  Alınan Burslar ve Ödüller: AFS 1968 Bursu, Robert Kolej 1968-1972 Öğrenim Bursu, Stanford Üniversitesi Öğrenim Bursu, 1973, Devlet-Üniversite-Vakıf-Sanayi işbirliğine Katkıları için Marmara Üniversitesi Plaketi, Marmara Üniversitesi 1993 Rektörlük Ödülü

  Düzenlenen Kongre ve Sempozyumlar:

  1. "XI. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi", istanbul, Eylül 1987
  2. "EFQM Sağlık Grubu Istanbul Sempozyumu" Istanbul, Eylül, 1999
  3. TÜSSiDE- EFQM Community of Practice, Eğitimde Sürekli Kalite Geliştirme Uluslararası Başarı Örnekleri Sempozyumu, istanbul, Eylül 2002,
  5. "Kamuda Stratejik Yönetim ve Performansa Dayalı Bütçeleme Konferansı", Ankara, Ekim 2002
  ... meureate
 3. 3.
  European Heads of Research Councils yönetim kurulu üyeliğine seçilen tübitak başkan vekili.
  ... cevapsiz soru
 4. 4.
  tübitak'ın yeni başkanı.

  hakkında çıkan tarikat iddiaları, başbakanca * bu makama önerilmesi ve cumhurbaşkanınca * atanması dolayısıyla hiç de şaşırtıcı değil.
  -1 ... asil en optimist pesimist
 5. 5.
  hiç makyaj yapmamış bir kadın.
  ... ilham gelsin diye bekliyorum