1. 1.
  italyan filozof. felsefe anlayışı, liberal akımla marksizmi uzlaştırma çabası güder. demokrasinin varlık şartlarını şöyle belirler:

  "birinci olarak, yetişkinler için genel ve eşit oy; ikinci olarak, fikirleri dile getirme özgürlüğü ile düşünce akımlarının serbestçe örgütlenişini sağlayan sivil haklar; üçüncü olarak, çoğunluğun aldığı kararlar; dördüncü olarak, çoğunluğun kötüye kullanmalarına karşı azınlıkta olanların hakları."

  yapıtları

  (bkz: hukuk mantığında benzeşim)
  (bkz: genel hukuk kuramı üzerine inceleme)
  (bkz: siyaset ve kültür)
  (bkz: militan bir felsefe)
  (bkz: hangi sosyalizm)
  3 ... vernon sullivan