1. .
    kıymetli evrak hukukunda belirli borçlu tarafından,yalnız belirli bir senet alacaklısına karşı ileri sürülebilen defilerdir.
    1 ... queen