bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Walther Nernst tarafından formüle edilen, elektrofizyolojide bir iyonun membran denge potansiyelini hesaplamaya yarayan denklem. iyonun kimyasal gradienti ile elektriksel gradientinin dengesini verir özünde.

  x: iyon (örn. na, k),
  e(x): iyonun denge potansiyeli (v),
  r: gaz sabiti,
  t: kelvin cinsinden mutlak sıcaklık,
  z: iyonun valansı (negatif olanlar için negatif),
  f: faraday sabiti,
  x(o): iyonun hücre dışı konsantrasyonu,
  x(i): iyonun hücre içi konsantrasyonu,
  olmak üzere;

  e(x)= [rt/zf].ln[x(o)/x(i)]

  ayrıca,
  http://en.wikipedia.org/wiki/Nernst_equation
  (bkz: goldman denklemi)

  not: bu denklem, bir doçentlik sorusudur aynı zamanda. "hiç duymadım" diyen doçent adayının arkasından ise tüm bölüm nanik çekmiştir. o kadar da değil hani.
  4 ... havada bulut