1. 1.
  Walther Nernst tarafından formüle edilen, elektrofizyolojide bir iyonun membran denge potansiyelini hesaplamaya yarayan denklem. iyonun kimyasal gradienti ile elektriksel gradientinin dengesini verir özünde.

  x: iyon (örn. na, k),
  e(x): iyonun denge potansiyeli (v),
  r: gaz sabiti,
  t: kelvin cinsinden mutlak sıcaklık,
  z: iyonun valansı (negatif olanlar için negatif),
  f: faraday sabiti,
  x(o): iyonun hücre dışı konsantrasyonu,
  x(i): iyonun hücre içi konsantrasyonu,
  olmak üzere;

  e(x)= [rt/zf].ln[x(o)/x(i)]

  ayrıca,
  http://en.wikipedia.org/wiki/Nernst_equation
  (bkz: goldman denklemi)

  not: bu denklem, bir doçentlik sorusudur aynı zamanda. "hiç duymadım" diyen doçent adayının arkasından ise tüm bölüm nanik çekmiştir. o kadar da değil hani.
  4 ... havada bulut