1. 1.
    Yalnızca "sadece kurancı" değil; kuranı emir veya yasaklar koyan değil de öğüt veren ve içeriği metaforik olarak dizayn edilmiş bir kitap olarak gören akımdır. Ayrıca kuranı statik bir metin olmaktan çıkarmayarak yalnızca entegrasyon yoluyla mevcut döneme uygun olanları ile pratikte kabul eder. Reformist değildir ama statik bir metnin zaman karşısındaki devalüasyonunu görmezden gelmez.
    2 -1 ... lird mircis imirilist pirimsis
  2. 2.
    . . . hangi konuda olursa olsun ihtilaf vukuunda aklınızı hakem olarak kabul edin. Diyen kuralı geçerli ise mu'tezile den söz edilebilir. Gerisi felsefe.
    1 ... kupune zararsiz keskin sirke