1. 1.
    mitolojide kavga, catışma anlamına gelen simgesel varlıga verilen addır.
    ... syda