bugün

Kul eûzu birrabi'n-nâs. Meliki'n-nâs. ilâhi'n-nâs. Minşerri'l-ves-vâsi'l-hannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri'n-nâs. Mine'l-cinneti ve'n-nâs"

Manası: De ki: insanların Rabbine, insanların padişahına, insanların ilahına sığınırım, insanların göğüslerinde [kötü şeyler) fısıldayan o insan ve cin şeytanlarının şerrinden.

Nas sûresi Kuran'ın 114. (son) sûresi olup 6 ayetten oluşmaktadır.