1. 1.
    gösteririm hatta elletirim ama vermem düşüncesine sahip olan kaşardır herhalde..
    ... via dolorasa