bugün

araya girme, karışma.
(bkz: müdahale etmek)
Bir dava sonucu verilecek olan kararın, dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılmaları.
bir olaya veya işe dalih olmak.
https://24.media.tumblr.c...7ads8R91qbvaf2o1_1280.jpg
ismi meful'dür.

Dahale fiilinden etkilenip mü, eki ile meful olmuştur.

Hafız, muhafız gibi.