1. .
    insanları sarı esirler toplamaya sevk eden bir akımdır. özellikle japonya ve avustralya'da çok taraftarı bulunur. bu yüzden sık sık asya içlerine akınlar düzenlerler.
    ... neandertal