1. 1.
    bir erkek ismidir. anlamı bilinmemekle beraber ilk duyulduğunda çok yadırganabilmektedir.
    1 ... poisonx