1. 1.
    bir sözleşme ile belirlenen edimin yerine bir başkasını geçirmek yetkisi; seçimlik hak. hayat garip tabii.
    2 -1 ... dabaddah