1. 1.
    incelenen toplam hücre içerisinde mitoz bölünmeyi geçiren, yani metafazdaki hücrelerin toplam hücreye yüzdesi cinsinden oranına mitotik indeks denir. hücre kültürüne kolşisin gibi iğ iplikçiklerine ket vuran ve hücreyi metafazda durduran bir madde ile muamele edersin. mitoza giden hücrelerde kromozomlar ekvotoral tabloda toplanmaz. hücrede dağınık halde kalır.
    ... sitokalasin b