1. 0.
    en kralıdır. kasıntılıktan uzak, samimi bir harekettir. hele ki karpuzu koltuğunun altında götürdüyse canı yenilesidir.
    ... alum cantabile