Advertisement

  1. 1.
    milli devlet imparatorlukların anti-tezidir. imparatorlukların ve monarşilerin meşruiyetlerini kaybetmeleri sonucu milli devlet modern çağın genel devlet biçimi haline gelmiştir. milli devlet modern çağın merkeziyetçi devletini ifade eder; ancak aynı zamanda yeni bir siyasi iktidar prensibi; demokrasininde benimsenmesini ifade eder. eski devletlerdeki adalet kavramı, milli devlette eşitlik olarak kavramlaştırılıcaktır. milli devlet formunu ayakta tutan milli kimlikler ve milliyetçi eğilimler değildir. onu ayakta tutan bu kimlikleri ve eğilimleri tahrik eden milletlerarası rekabettir. milletler arası rekabet bu şekilde devam ettiği sürece; milli devlet formuna getirilicek her türlü alternatif bir ütopya olucaktır. örneğin globalizmin milli devleti ortadan kaldırdığı teorisi. milli devletin yok olması, milli menfaatlere dayalı milletlerarası rekabetin ortadan kalkmasına bağlıdır. bu rekabet sürdükçe, milli devletin dinamikleri, içinde bulunduğu milli kimlik üzerine inşaa olup kurumsallaşacaktır.
    1 ... cavit