1. 1.
  Hristiyanlıkta bir bölgenin tüm kiliselerinden sorumlu piskopos veya başpiskopos. Ortodoksluk'ta: Yunan Kiliselerin'de Başpiskopos ile Piskopos arasında bir unvanken. Slav Kiliseleri'nde ve Antakya Patrikliğine bağlı kiliselerde Patrik ile Başpiskopos arasında bir unvandır. Katolikler'de Başpiskopos ile aynı anlamda kullanılır.
  2 ... meraklikedi
 2. 2.
  istanbul' daki Fener Rum Ortodoks Patriğine bağlı bölgelerde bulunan kiliselerin dini lideridir.
  1 -1 ... linka
 3. 3.
  ortodokslarda patrikten sonra gelen din adamı.
  ... kendi yorumunu begenen adam
 4. 4.
  müftünün hristiyanlıkdaki karşılığı.
  1 ... darius ve krezus