1. 1.
  biyolojik terim
  (bkz: genotip)leri farklı iki bireyin çaprazlamasına ise melezleme (hibridizasyon ) denilir ve bu olay sonucunda meydana gelen melez (hibrid) olarak adlandırılır. melez birey içerdiği farklı gen çifti sayısına göre değişik adlar da (monohibrid , dihibrid , trihibrid, polihibrid vb. ) almaktadır.
  ... kacak kelebek
 2. 2.
  hibrid olayını ilk hocadan duyduğum için lisedeyken kibrit anlayıp öyle yazdıktan sonra arkadaşlarımın sınıfta kopmasını sağlayan kelimenin diğer adıdır ayrıca.
  ... kacak kelebek
 3. 3.
  farklı ırklardan anne babanın birleşmesine melezleme denir. ortaya çıkan varlık da melez olur. her ikisinin de özelliğini taşır. ama ataerkil de bu yok sayılır. sadece baba önemlidir. baba neyse çocuk da odur gözüyle bakılır. ama bu tabiki gerçeği görmezden gelmektir.
  ... selia