1. 1.
  "resmi hal" anlamına gelen kişinin bekar ya da evli olma durumu.
  -evliler için "evli",
  -evli olmayanlar için "bekar",
  -evlenip boşanmışlar için "dul" bir medeni hal durumudur.ama yeni yasa düzenine göre "dul" kavramı kalkmış,boşanmış kişiler için "bekar" kavramı kullanılmaya başlanmıştır.
  -bazen bekar kişi medeni haline "bekar" yerine "bakire" ya da "bakir" der.
  ... asiti kaçmış kola