1. .
    ezilen ve baskı altında tutalan toplumların durumudur.
    ... vend avesta