1. 1.
    akut inflamasyonun başlangıç aşamalarında bir basamak.
    ... izzetbegovicolsayeterbuadigeye